PAN
11% (109 votos)
PRI
17% (167 votos)
PRD
15% (142 votos)
PT
1% (11 votos)
Morena
18% (177 votos)
Otro
37% (356 votos)
Total de votos: 962