0% (0 votos)
No, se incrementarán
100% (2 votos)
Total de votos: 2